LAN. ESPORT. STREAMERS. KREATIVA TÄVLINGAR.

ALLT I SAMMA ARENA. VÄLKOMNA TILL GATELAN.

👇 Här finns vi:

Instagram: Se insider-bilder från våra aktiviteter:

Facebook: Få info om vad som är på gång:

YouTube: Se videor från tidigare event:

Discord: Snacka med andra deltagare och crew:

Twitch: Se live-stream från pågående event:

Steam: Hitta andra från BiG Network att spela med:

Spotify: Lyssna på musik som spelas på våra event:

Följ vårt nyhetsbrev för insider-info om kommande event:

GitHub: Forka vår öppna källkod:

Föreningen BiG Network arbetar för att främja ungdomars gemensamma intresse i den framtida kulturen. Föreningens mening är att skapa en knutpunkt för ungdomar med teknikintresse och nyfikenhet. Vi främjar bland annat spelande av olika former av datorspel, men även annat som har med IT och teknik att göra.