LAN. ESPORT. STREAMERS. KREATIVA TÄVLINGAR.

ALLT I SAMMA ARENA. VÄLKOMNA TILL GATELAN.

Nästa evenemang: 🎉

WinterGate20 🎟️

13 februari till 16 februari (torsdag till söndag)

Här finns vi: 👇

Föreningen BiG Network arbetar för att främja ungdomars gemensamma intresse i den framtida kulturen. Föreningens mening är att skapa en knutpunkt för ungdomar med teknikintresse och nyfikenhet. Vi främjar bland annat spelande av olika former av datorspel, men även annat som har med IT och teknik att göra.